ROK MAXE REISERA | Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko, a.s.

ROK MAXE REISERA

ROČNÍ PLÁN AKCÍ

Seznamte se s tím, co chystáme v nejbližší době a přijďte mezi nás

Rok Maxe Reisera

Uplynulý rok jsme věnovali spisovateli, pro něhož hlavním posláním života byla služba v komunitě židovských souvěrců. Narodil se v Malackách 3. 9. 1839, a když dosáhl potřebného vzdělání, začal sloužit v městech a vesnicích, nejdříve poblíž Bratislavy, pak ve Frýdku-Místku, nedaleko Svitav, v Jihlavě a skončil v Nýrsku, kde pobyl od roku 1876 až do své smrti 5. 1. 1913.

O mnoho více o rabínu Reserovi nevíme. Paměť o něm zanikla také z důvodů holokaustu, protože z pěti dětí z prvého manželství druhou válku nepřežilo ani jedno a z jedenácti dětí z druhého manželství s Beti Reiser narozené 12. 9. 1850 v Choustníku pouze jediné. Bydlel v budově židovské školy, která dodnes stojí na konci Rybářské ulice v Nýrsku a je na ní umístěna jeho pamětní deska. Byl uznávaný jako učitel židovského náboženství a přednášel ve spolku učitelů okresu Nýrsko. Za jeho vedení židovské obce v Nýrsku došlo k přestavbě židovského hřbitova navršením nové vrstvy k dalším pohřbům. Původní náhrobníky byly použity ke krytí hřebene hradby. Doufáme, že tento rok se přece jen podaří, ostatně stejně jako v letech minulých, i k této osobnosti shromáždit informace dosud obecně neznámé.

V průběhu roku jsme se ovšem ocitli před zásadní záhadou. Nikdo nevěděl, kde je rabín Reiser pohřben. Písemné záznamy sice hlásily, že v Nýrsku, ale hrob nebyl k nalezení. Až trpělivá práce pana Pavla Mráze přinesla ovoce. Zjistil, že rabín Reiser je pohřben pod svým židovským jménem, jako Mordechai ben Eliezer, Takže se jeho jediný potomek, vnučka Lily, i ve svých 93 letech, mohla při své návštěvě v Nýrsku přijít na hrob podívat. A to je, zvláště mezi Židy, mimořádně významné.

Literární práce Maxe Reisera:

Hádanky /Ha chida/ /Räthsel/ pro školu a dům - vydané v Nýrsku v roce 1884

Bodří mužové /Biedermanner/ - spisek obsahuje medailonky významných židovských osobností barona Hirsche a Dr. Jelinka, a

Rabínské moudrosti /Rabinische Weisheit/ - vydané za podpory barona Rotschilda v roce 1901

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Nýrsko - turistické informace, tipy na výlety, ...