ROK HANSE WATZLIKA | Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko, a.s.

ROK HANSE WATZLIKA

ROČNÍ PLÁN AKCÍ

Seznamte se s tím, co chystáme v nejbližší době a přijďte mezi nás

Rok Hanse Watzlika

Rok 2015 jsme věnovali dalšímu z nýrských spisovatelů. Vzhledem k informacím, které tohoto spisovatele „doprovázejí“, jsme věděli, že před námi není lehký úkol. To proto, že kvality tohoto spisovatele jsou vnímány prizmatem jeho ideologické angažovanosti ve válečných létech. Toto hledisko nechceme během celého roku nechávat stranou, ale také jej nezveličovat a především zdůrazňovat Watzlikovy literární kvality. Vždyť, jestliže obdržel Československou státní cenu za literaturu, můžeme říci, že ze všech nýrských spisovatelů byl v době života v Československu oceněn nejvýše.

Posuzování všech aspektů osobnosti Hanse Watzlika se ujali špičkoví odborníci na sudetoněmeckou literaturu, a také odborníci, kteří se tímto spisovatelem zabývali více než deset let a napsali o něm odborné práce. Věnovali jsme se i soudnímu procesu s Watzlikem, který probíhal v r. 1945 u klatovského soudu jak z hlediska historického, tak z hlediska právního. Ani tím to ale nekončilo. Jsou lidé, kteří, když se začetli do Watzlikovy literatury třeba právě v minulém roce, byli nadšeni její kvalitou. Proto na konferenci zazněla i jejich svědectví, jako pocta autorovi.

Hans Watzlik se narodil jako Johann Vaclik 16. 12. 1879 v Dolním Dvořišti. Roku 1899 rodina přesídlila do Č. Budějovic a Watzlik tam studoval gymnázium s výborným prospěchem. Poté pokračoval v Praze ve studiu na učitelském ústavu a odešel učit do dnes již zaniklé obce na Šumavě, Ondřejova. Podstatnou část svého života pak bydlel v Nýrsku a vlastně se živil již jen psaním. To on byl především milovníkem díla Carl Maria von Webera a propagátorem myšlenky, že v prostoru Statečku pod Ostrým se skrývá „Genius Loci“ literátů, když sem byl zasazen tak uchvacující děj, jakým bylo libreto opery „Čarostřelec“ od zmíněného skladatele Webera. V této souvislosti je třeba přiznat i jeho ideologickou angažovanost v německém „národním socializmu“, ze které se právě nahlížení na něj odvíjí.

Na závěrečné konferenci k této osobnosti zazněly příspěvky, z nichž se neztratil důraz na kontroverzní postoje Hanse Watzlika, ale také příspěvky, které poukazovaly na to, že žádné důkazy pro odsouzení Watzlika vlastně nebyly. Naopak nejednou se nebál intervenovat ve prospěch českých občanů. Všechny konferenční příspěvky jsou shrnuty do sborníku, který je v prodeji v pokladně muzea za 230,- Kč. Též jej můžeme zaslat na dobírku, jestliže si jej objednáte na adrese muzeum.nyrsko@seznam.cz .

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Nýrsko - turistické informace, tipy na výlety, ...