JOSEF BLAU - ŽIVOT A DÍLO | Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko, a.s.

JOSEF BLAU - ŽIVOT A DÍLO

ROČNÍ PLÁN AKCÍ

Seznamte se s tím, co chystáme v nejbližší době a přijďte mezi nás

Josef Blau - život a dílo

Podzimní výstava v roce 2013 byla věnována badateli, historikovi, etnografovi, genealogovi, spisovateli etc. Josefu Blauovi. Tato osobnost je zapsána v historii města Nýrska a okolí více, než si uvědomujeme. Desítky badatelů se vracejí k jeho pracím, aby veřejnost informovali o skutečnostech, které on zaznamenal, ať už na základě bádání v archivech nebo přímom v terénu, mezi lidmi. Děláme si naději, že dalším shromažďováním dokumentů o Josefu Blauovi se budeme moci stát badatelským centrem této osobnosti.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Nýrsko - turistické informace, tipy na výlety, ...