ROK HANSE MULTERERA | Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko, a.s.

ROK HANSE MULTERERA

ROČNÍ PLÁN AKCÍ

Seznamte se s tím, co chystáme v nejbližší době a přijďte mezi nás

Rok Hanse Multerera

2014 – Rok Hanse Multerera

Připomínky literárních osobností města Nýrska 3. ročník.

Po roce 2013, kdy jsme si v Nýrsku připomínali osobnost snad ze všech nejvýznamnější, Josefa Blaua, jsme pro  rok 2014 vybrali jeho blízkého spolupracovníka, nadšence pro ochotnické divadelnictví, dramatika, básníka, spisovatele Hanse Multerera.

Hans Multerer se narodil Franzovi a Marii Multererovým, majitelům hostince v Pláních u Všerub 27. 2. 1892. Do školy chodil až do Červeného Dřeva, protože tam byl ředitelem jeho příbuzný Johan Klíma. V té době zde učil také významný regionální spisovatel a badatel Josef Blau. Reálné gymnázium studoval v Českých Budějovicích, ale maturoval v Praze. I jeho další život, až do doby, kdy se v roce 1925 usadil v Nýrsku, byl poznamenán mnohými změnami místa působení. V různých zaměstnáních, i ve vojenské službě. Pak už ale především psal, divadelní hry, novinové články, básně, ale pracoval i pro pražský německý a později i bavorský rozhlas. A při tom stačil ještě organizovat ochotnický soubor v Nýrsku a hrát s ním nejen v Lesním divadle, ale na mnoha zájezdových představeních v celém západním pohraničí, ale dokonce i v Brně a Opavě. Také jím napsané hry byly přijímány s dobrým ohlasem, takže se například hra „Setba a žeň“ hrála i na německé scéně Národního divadla v Praze. Především během 2. sv. války bylo znát, jak jej první válka ovlivnila, nejen zraněními, která si v Nýrsku již dříve léčil, ale samotnou skutečností nedorozumění mezi lidmi a národy. Krátce sloužil u ochranné policie v Liberci, ale pak se vrátil do Nýrska a bylo vidět, že jeho zdravotní potíže se zhoršily. Bydlel v domě čp. 214 v Bezručově ulici. Při ostřelování Nýrska na samém konci války jedna střela zasáhla dům stojící naproti přes ulici a tlaková vlna hodila s Hansem Multererem o stěnu místnosti ve které se nalézal. I tak špatný zdravotní stav a k tomu vnitřní zranění, které tím utrpěl, byly nakonec příčinou smrti poměrně mladého člověka. Zemřel ve věku 53 roků 23. 6. 1945. Jak se na závěr celého roku při konferenci vyjádřili špičkoví odborníci na sudetoněmeckou literaturu, román Hanse Multerera "Der himmelblau wagon", v překladu "Nebesky modrý vozík" má tak vysokou literární kvalitu, že je možno jej zařadit vedle prací Stiftera a Klostermanna. Už se těšíme, až bude přeložen a budou si ho moci milovníci šumavské literatury přečíst.

                Na závěr každého roku věnovanému některé z nýrských literárních osobností se koná konference. Tak tomu bylo i v roce 2014. Konferenční příspěvky jsou shrnuty do sborníku, který je v prodeji v pokladně muzea za 150,- Kč. Sborník můžeme též zaslat na dobírku, když si jej objednáte na adrese muzeum.nyrsko@seznam.cz  


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Nýrsko - turistické informace, tipy na výlety, ...