STÁLÁ EXPOZICE "PROF. ANTONÍN RYTÍŘ RANDA" | Muzeum Královského Hvozdu Nýrsko, a.s.

STÁLÁ EXPOZICE

ROČNÍ PLÁN AKCÍ

Seznamte se s tím, co chystáme v nejbližší době a přijďte mezi nás

Stálá expozice "Prof. Antonín rytíř Randa"

Prof. A. rytíř Randa se narodil v Bystřici nad Úhlavou, kde byl v té době jeho otec justiciárem na panství Palmů. V Klatovech navštěvoval gymnázium, ale jeho studia dokončil v Praze. Poté studoval na právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, kde o dva roky později získal titul doktora práv.

Zprvu byl jeho zájem soustředěn na národní hospodářství, ale když poznal, že základem je propracovaný řád soukromého vlastnictví, soustředil se především na tuto oblast. Zpracoval ji v celé řadě prací, Družstevním či Směnečným právem počínaje a Soukromým obchodním právem či Vodním právem konče.

Projevem vysokého uznání bylo udělení čestných titulů od několika evropských univerzit, včetně nejstarší, v italské Bologni. Mimoto byl ve středu dění celé řady souvisejících aktivit, jako bylo založení Jednoty českých právníků /1864/ za účelem rozvoje české právní vědy, založení Randovy nadace /1876/ na podporu talentovaných právníků, péče o výchovu českých profesorů pro právnickou fakultu, spolupráce na Ottově naučném slovníku, úsilí o vyučování práv na univerzitě v českém jazyce a také
těžké dva roky v úřadu ministra krajana /1904 – 1906/ ve vídeňské vládě. Prof. JUDr. Antonín rytíř Randa zemřel ve své vile v Dobřichovicích.

Občanské sdružení Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku, díky laskavosti potomků Dr. Randy a dalších dárců z řad právnických organizací i jednotlivců, mohlo u příležitosti otevření expozice Dr. Randy odhalit i pomník této osobnosti v Bystřici nad Úhlavou, jehož autorem je významný český výtvarník Václav Fiala.

V archivu muzea je v digitální podobě uloženo několik stovek dokumentů k životu a dílu Dr. Randy a je možno je využít k badatelské činnosti. Na jaře roku 2007 navštívil expozici pravnuk prof. Randy, prof. Dr. Jan Kruliš – Randa, který je předsedou správní rady Randovy nadace a jako švýcarský občan zakladatel spolku na podporu českých studentů „Randa Verein“.

Už jen z tak malé zmínky můžeme vypozorovat, že i on má na srdci stejné cíle, jako měl jeho praděd. Expozici ocenil a přislíbil užší spolupráci Randovy nadace a Spolku českých právníků Všehrd s muzeem.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava, Nýrsko - turistické informace, tipy na výlety, ...